~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Tipul de spaţiu Număr
de spaţii
Săli de clasă 16
Cabinete 2
Laboratoare
pentru studiul disciplinelor biologie, fizică şi chimie
(dintre care 2 de informatică, conectate la Internet)
5
Sală de Sport 1
Teren de educaţie fizică 1
Sală de fitness 1
Amfiteatru 1
Bibliotecă 1
 
Proiectul „construire / amenajare prin reabilitare
a campusurilor şcolare”
Resurse materiale
 
• Lucrările din cadrul proiectului „Campus şcolar” au început la data de 06.05. 2008 şi se preconiza să fie finalizate la 06.05.2010.
• Valoarea investiţiei este de 15.333.150,00 RON.
• Vor fi reabiltate şi modernizate: clădirea centrală  a liceului, amfiteatrul, sala de sport, cladirea internatului, cantina.
• Construcţii noi: centrala termică, clădire cu 8 săli de clasă, bibliotecă şi sală de lectură şi o clădire cu 10 garsoniere.
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA