~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
PROIECTE ŞCOLARE, JUDEŢENE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
Anunţ de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar

Blogul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
Informaţii suplimentare privind concursul de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
• Domeniul educativ: cultural-artistic, literatură
• Profesori coordonatori: Grigore Mircea Bogdan, Mirela Iordache, Victoria Ferescu
• Grup ţintă: elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
• Parteneri: Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Brăila, Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, Brăila, A.F.C.O. - Filiala Brăila

• Rezultate / aşteptări:
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii şi faţă de activităţi care să le cultive sentimentul „frumosului”;
- cunoaşterea, la nivel naţional, a potenţialului de creativitate literară şi plastică a copiilor şi a adolescenţilor din România;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unităţi şcolare, într-un interval de 7 luni (constituirea unei baze de date cu profesorii participanţi la proiect).

Regulament concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”

Acord de parteneriat concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”

Fişă de înscriere concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”
Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare
CAEN - Nr. 26362 / 10.02.2015, A 10;  CAERI Nr. 26404 / 16.02.2017, poziţia 687, domeniul cultural-artistic, literatură
concurs naţional de creaţie plastică şi literară, ediţia a VIII-a, 2017 - 2018
Rezultatele selecţiei participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar


Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila este unul dintre liceele beneficiare ale unui grant în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Secundar / Romanian Secondary Education Project - ROSE. Subproiectul se numeşte Educaţia, mijloc de ridicare a standardelor în viaţă, grantul acordat este în valoare de 315.903 lei, iar implementarea sa de către Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila, se va realiza în perioada octombrie 2018 - septembrie 2022.
ROSE este un proiect care îşi propune să contribuie la reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar  şi la creşterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Proiectul, finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 2015 - 2022.
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.
Romanian Secondary Education Project - ROSE - NR. 329 / SGL / RII / 01.10.2018
Proiectul ROSE „EDUCAŢIA, MIJLOC DE RIDICARE A STANDARDELOR ÎN VIAŢĂ”

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Proiect inițiat de Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila
Parteneri: Muzeul Brăilei Carol I - Secția de Etnografie, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila, Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila, Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila, Centrul Cultural Japonez din Oradea.

SIMPOZION PENTRU ELEVI „IDEI PE UMERAȘ - FEMEIA CU FUSTĂ VIOLET”
Data / perioada de desfăşurare: 19 noiembrie 2022
Locul desfăşurării: Muzeul Brăilei Carol I - Secția de Etnografie
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității.
Tema simpozionului: „Portretizarea femeii japoneze contemporane din punct de vedere moral, social și economic”
IDEI PE UMERAȘ”
- PROIECT INTERJUDEȚEAN -
AN ȘCOLAR 2022 - 2023