Lista formaţiunilor de studiu / nivel de învăţământ pentru anul şcolar 2022 - 2023
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ - primar
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ - gimnazial
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ - liceal
Clasa Litera Specializarea
9 A Învăţător-educatoare
9 B Învăţător-educatoare
9 C Filologie
9 D Ştiinţe sociale
9 E Educator-puericultor
10 A Învăţător-educatoare
10 B Educator-puericultor
10 C Filologie
10 D Ştiinţe ale naturii
11 A Învăţător-educatoare
11 B Învăţător-educatoare
11 C Filologie
11 D Ştiinţe ale naturii
11 E Educator-puericultor
12 A Învăţător-educatoare
12 B Învăţător-educatoare
12 C Filologie
12 D Ştiinţe ale naturii
~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2023 - 2024
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri
Pregătitoare - - - 1 22
a V-a - - - 2 52
a IX-a Vocaţională Pedagogic Educator puericultor 1 24
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 2 48
a IX-a Teoretică Uman Filologie
1 26
a IX-a Teoretică Uman Ştiinţe ale naturii 1 26
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Film de prezentare a Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★
Pliant „Admiterea” al Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★
Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila a fost inclus în cel mai recent blog al editurii internaționale Twinkl dedicat liceelor pedagogice din România, care include și o hartă interactivă a acestora.