~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Misiunea
        Colegiul Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila - o şcoală de bună calitate pentru făuritorii unei Românii dezvoltate economic şi cultural.
Viziunea
        Colegiul Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” din Brăila este o şcoală cu clasele I - XII de tip teoretic şi vocaţional, care promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru o adaptare cât mai bună dinamicii societăţii româneşti. Liceul asigură atât formarea competenţelor pentru specializările unice în judeţ, învăţător-educatoare cât şi pentru specializările teoretice (de profil uman şi real) necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ.
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA