Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2023 - 2024 An şcolar 2020 - 2021 An şcolar 2021 - 2022
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere
Pregătitoare - - - 1 22 - - - -
a V-a - - - 2 52 - - - -
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 2 48 9,44 8,15 9,10 6,95
a IX-a Vocaţională Pedagogic Educator-puericultor 1 24 8,25 6,24 8,28 7,59
a IX-a Teoretică Uman Filologie 1 26 8,94 8,51 8,99 8,05
a IX-a Teoretică Uman Științe sociale - - - - - -
a IX-a Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 26 9,32 8,42 9,29 7,56
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023
Pentru buna organizare și desfășurare a probelor de aptitudini, din perioada 18 - 20 mai 2022, candidații care doresc înscrierea și participarea la probele de aptitudini, pentru admiterea în clasa a IX-a, învățământ liceal, anul școlar 2022 - 2023, la specializările educator-puericultor și învățător-educatoare, sunt invitați să completeze datele corespunzătoare din următorul formular
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Pliant „Admiterea” al Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★

★ Film de prezentare al Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★


★ Afiș de prezentare ofertã educaționalã al Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★
~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 - 2024