~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Colegiul Naţional Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila
Centru de testare ECDL: RO584
Ce este certificatul ECDL?

Permisul european de conducere a computerului (ECDL - European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competenţelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 150 de ţări şi numără până în prezent peste 14 milioane de persoane înregistrate în program.


Cine poate obţine un certificat ECDL?

Certificatul ECDL poate fi obţinut de orice persoană, indiferent de vârstă, în urma promovării unor examene.
La noi în şcoală, pot obţine certificat ECDL doar elevii şi profesorii înscrişi într-o unitate din învăţământul preuniversitar.


Ce examene trebuie să susţin?

Pentru Permisul ECDL Profil Start Bac, candidatul trebuie să promoveze următoarele 4 module:

    • Utilizarea computerului;
    • Instrumente online;
    • Editare de text;
    • Calcul tabelar.

În cazul Permisului ECDL Profil Bac, candidatul trebuie să promoveze următoarele 6 module:

    • Utilizarea computerului;
    • Instrumente online;
    • Editare de text;
    • Calcul tabelar;
    • Baze de date;
    • Prezentări.

Fiecare candidat îşi poate construi propriul profil, funcţie de interesele personale, pe care şi-l poate dezvolta, completa ulterior.


Când se consideră un examen promovat?

Fiecare examen online conţine un set de 36, 38 sau 39 de întrebări pentru care se pot primi maximum 36, 38, respectiv 39 de puncte, iar limita de timp este de 45 de minute. Pentru ca examenul să fie considerat promovat, trebuie să obţineţi cel puţin 75% din puncte.


Materiale de instruire

Editura ECDL România prezintă noile manuale acreditate ECDL adaptate la noua structură a Permisului ECDL, câte un manual pentru fiecare modul.
Elevii pot achiziţiona module pentru simularea online a examenului ECDL.


Ce este seria de înscriere generală unică?

Seria de înscriere generală unică atestă înscrierea unui candidat în programul de certificare ECDL şi nu are limita de valabilitate in timp. Un candidat care se înscrie în procesul de certificare ECDL prin achiziţionarea unei serii unice de înscriere va obţine toate certificările care îi sunt necesare pe parcursul vieţii în baza acestei serii unice emise o singură dată. 


Avantaje

Obţinerea Permisul european de conducere a computerului este recunoscută la nivel european şi internaţional ca un standard prin care angajatorii pot stabili abilităţile de operare pe computer ale angajaţilor curenţi sau potenţiali şi prin care personalului îi pot creşte pespectivele de angajare viitoare.

Avantajele programului ECDL pentru candidaţi:

   • Obţinerea unei calificări recunoscute internaţional;
   • Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă;
   • Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră;
   • Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia;
   • Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu;
   • Oferă o bază pentru specializări ulterioare;
   Pentru elevi, certificatul echivalează examenul ce certificare a Competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat astfel:
         • ECDL Profil Start Bac - utilizator avansat;
         • ECDL Profil Bac - utilizator experimentat.

Costuri

Preţ serie de înscriere generală unică

preţ general: 150 lei + TVA;
preţ cu reducere pentru: elevi din învăţământul preuniversitar, studenţi cu carnet sau legitimaţie de student, persoane cu dizabilităţi cu certificat de handicap, şomeri cu carnet de şomer şi pensionari cu cupon pensie: 125 lei + TVA.

Informaţii suplimentare

• profesorii de informatică ai colegiului.
prezentare standard a programului ECDL.
• adresa de internet: http://www.ecdl.ro.
Taxă eliberare permis ECDL Valoare
Taxă Permis ECDL START   21 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL STANDARD   21 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL AVANSAT 21 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL PROFIL   21 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL PROFIL DIDACTIC 21 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL PROFIL START BAC 7 LEI + TVA
Taxă Permis ECDL PROFIL BAC 7 LEI + TVA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA