~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Tipul de spaţiu
Număr
de spaţii
Săli de clasă
16
Cabinete
2
Laboratoare
pentru studiul disciplinelor biologie, fizică şi chimie
(dintre care 2 de informatică, conectate la Internet)
5
Sală de Sport
1
Teren de educaţie fizică
1
Sală de fitness
1
Amfiteatru
1
Bibliotecă
1
 
Proiectul „construire / amenajare prin reabilitare
a campusurilor şcolare”
Resurse materiale
 
Lucrările din cadrul proiectului „Campus şcolar” au început la data de 06.05. 2008 şi se preconiza să fie finalizate la 06.05.2010.
Valoarea invesţiei este de 15.333.150,00 RON.
Vor fi reabiltate şi modernizate: clădirea centrală  a liceului, amfiteatrul, sala de sport, cladirea internatului, cantina.
Construcţii noi: centrala termică, clădire cu 8 săli de clasă, bibliotecă şi sală de lectură şi o clădire cu 10 garsoniere.