~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
PROIECTE ŞCOLARE, JUDEŢENE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
Anunţ de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar

Blogul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
Informaţii suplimentare privind concursul de selecţie a participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
• Domeniul educativ: cultural-artistic, literatură
• Profesori coordonatori: Grigore Mircea Bogdan, Mirela Iordache, Victoria Ferescu
• Grup ţintă: elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
• Parteneri: Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Brăila, Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, Brăila, A.F.C.O. - Filiala Brăila

• Rezultate / aşteptări:
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii şi faţă de activităţi care să le cultive sentimentul „frumosului”;
- cunoaşterea, la nivel naţional, a potenţialului de creativitate literară şi plastică a copiilor şi a adolescenţilor din România;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unităţi şcolare, într-un interval de 7 luni (constituirea unei baze de date cu profesorii participanţi la proiect).

Regulament concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”

Acord de parteneriat concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”

Fişă de înscriere concurs naţional „Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare”
Metaforă şi culoare în zi de sărbătoare
CAEN - Nr. 26362 / 10.02.2015, A 10;  CAERI Nr. 26404 / 16.02.2017, poziţia 687, domeniul cultural-artistic, literatură
concurs naţional de creaţie plastică şi literară, ediţia a VIII-a, 2017  2018
Rezultatele selecţiei participanţilor la stagiul de practică - Mobilităţi VET - din cadrul proiectului
„Noi orizonturi în instruire. Formarea viitorilor educatori în acord cu exigenţele europene privind învăţământul preşcolar
Bucuria Sărbătorilor Creştine
proiect naţional cuprins în CAEN - Nr. 26362 / 10.02.2015, A 10,
domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile,
poziţia 19; CAERI - Nr. 25981 / 28.01.2016 / 330, propus pentru CAEN 2017

• Domeniul educativ: educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
• Profesori coordonatori: Mirela Iordache
• Grup ţintă: 800 de elevi, 30 de cadre didactice, 30 de unităţi şcolare din ţară, 25 de reprezentanţi ai comunităţii
• Parteneri: Liceul Teoretic ”Panait Cerna”, Biblioteca Judeţeană ”Panait Istrati”, Brăila, Fundaţia Lumina, Brăila, A.F.C.O. - Filiala Brăila, Parohia ”Sfântul Nicolae”, Brăila, Parohia ”Sf. Antonie cel Mare”, Brăila, Centrul Educaţional Social ”Sf. Sfinţit Mucenic Antim Ivireanu”, Brăila, Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale ”Trebuie”, Brăila, D.G.A.S.P.C. Brăila, "Promenada Mall" Brăila

• Rezultate / Aşteptări:
- respectarea principiilor religios-morale în familie şi societate;
- dezvoltarea calităţilor umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acţiuni de binefacere şi de voluntariat;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 30 de unităţi şcolare, într-un interval de 7 luni.

Acord de participare proiect naţional „Bucuria sărbătorilor creştine”


Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila este unul dintre liceele beneficiare ale unui grant în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Secundar / Romanian Secondary Education Project - ROSE. Subproiectul se numeşte Educaţia, mijloc de ridicare a standardelor în viaţă, grantul acordat este în valoare de 315.903 lei, iar implementarea sa de către Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila, se va realiza în perioada octombrie 2018 - septembrie 2022.
ROSE este un proiect care îşi propune să contribuie la reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar  şi la creşterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Proiectul, finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în perioada 2015 - 2022.
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.
Romanian Secondary Education Project - ROSE - NR. 329 / SGL / RII / 01.10.2018
Proiectul ROSE „EDUCAŢIA, MIJLOC DE RIDICARE A STANDARDELOR ÎN VIAŢĂ”

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA