Lista formaţiunilor de studiu / nivel de învăţământ pentru anul şcolar 2019 - 2020
Clasa
Litera
Specializarea
9
A
Învăţător-educatoare
9
B
Învăţător-educatoare
9
C
Filologie
9
D
Ştiinţe ale naturii
10
A
Învăţător-educatoare
10
B
Învăţător-educatoare
10
C
Filologie
10
D
Ştiinţe ale naturii
11
A
Învăţător-educatoare
11
B
Învăţător-educatoare
11
C
Filologie
11
D
Ştiinţe sociale
12
A
Învăţător-educatoare
12
B
Învăţător-educatoare
12
C
Filologie
12
D
Ştiinţe sociale
12
E
Ştiinţe ale naturii
       Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020
Clasa
Filiera
Profilul
Specializarea
Nr. de clase
Nr. de locuri
Pregătitoare
-
-
-
2
50
a V-a
-
-
-
2
50
a IX-a
Vocaţională
Pedagogic
Învăţător-educatoare
2
56
a IX-a
Teoretică
Uman
Filologie
1
28
a IX-a
Teoretică
Uman
Ştiinţe ale naturii
1
28
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~