Lista formaţiunilor de studiu / nivel de învăţământ pentru anul şcolar 2021 - 2022
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ primar
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ gimnazial
Lista formaţiunilor de studiu /
nivel de învăţământ - liceal
Clasa Litera Specializarea
9 A Învăţător-educatoare
9 B Educator-puericultor
9 C Filologie
9 D Ştiinţe ale naturii
10 A Învăţător-educatoare
10 B Învăţător-educatoare
10 C Filologie
10 D Ştiinţe ale naturii
10 E Educator-puericultor
11 A Învăţător-educatoare
11 B Învăţător-educatoare
11 C Filologie
11 D Ştiinţe ale naturii
12 A Învăţător-educatoare
12 B Învăţător-educatoare
12 C Filologie
12 D Ştiinţe ale naturii
~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS BRĂILA ~
Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri
Pregătitoare - - - 2 44
a V-a - - - 3 59
a IX-a Vocaţională Pedagogic Educator puericultor 1 24
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 1 24
a IX-a Vocaţională Uman Filologie
1 26
a IX-a Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 26
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Film de prezentare a Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brãila ★