Nr.
Crt.
Disciplina Alte discipline Nr. de ore trunchi comun Nr. de ore opționale Statut Viabilitate Complet Modalitate de angajare Observaţii
1. Pedagogie - 11 0 Rezervat 1 an Nu Angajare pe perioadă determinată Rezervat Director
2. Limba engleză - 20 0 Rezervat 1 an Da Angajare pe perioadă determinată Rezervat  C.I.C. până la 31.05.2019
3. Limba engleză - 4 0 Vacant 1 an Nu Angajare pe perioadă determinată
-
4. Limba franceză - 4 0 Vacant 1 an Nu Angajare pe perioadă determinată -
5. Educație plastică - educație vizuală - 4 0 Vacant 1 an Nu Angajare pe perioadă determinată -
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Lista posturilor didactice vacante din Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila, pentru anul şcolar 2018 - 2019
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Examen de promovare a personalului contractual

Condiţia specifică pentru ocuparea posturilor vacante: rezultatul minim 9,00 (nouă) la susţinerea inspecţiei la clasă în profilul postului, iar ocuparea se va face în ordinea descrescătoare a notei / punctajului obţinut.

Concurs de ocupare posturi vacante