Nr.
Crt.
Disciplina
Alte
discipline
Nr. de ore
trunchi
comun
Nr. de ore
opționale
Statut
Viabilitate
Complet
Modalitate de
angajare
Observaţii
1.
Pedagogie
-
11
0
Rezervat
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
Rezervat
Director
2.
Limba engleză
-
20
0
Rezervat
1 an
Da
Angajare pe
perioadă
determinată
Rezervat  C.I.C.
până la
31.05.2019
3.
Limba engleză
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată

-
4.
Limba franceză
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
-
5.
Educație plastică -
educație vizuală
-
4
0
Vacant
1 an
Nu
Angajare pe
perioadă
determinată
-
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Lista posturilor didactice vacante din Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius Brăila, pentru anul şcolar 2018 - 2019
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Examen de promovare a personalului contractual

Nr. de ore trunchi comun
Limba Franceză
Condiţia specifică pentru ocuparea posturilor vacante: rezultatul minim 9,00 (nouă) la susţinerea inspecţiei la clasă în profilul postului, iar ocuparea se va face în ordinea descrescătoare a notei / punctajului obţinut.