Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020 An şcolar 2017 - 2018 An şcolar 2018 - 2019
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri Ultima medie de admitere Prima medie de admitere Ultima medie de admitere
Pregătitoare - - - 2 50 - - -
a V-a - - - 2 60 - - -
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 2 56 - 9,65 8,09
a IX-a Teoretică Uman Filologie 1 28 8,17 8,89 8,15
a IX-a Teoretică Uman Ştiinţe sociale - - 8,34 - -
a IX-a Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 28 - 9,67 8,31
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020 - 2021
în fiecare sâmbătă în zilele de 4, 11 şi 12 mai 2019 - începând cu orele 9,00, la liceul nostru, se desfăşoară pregătiri pentru probele de aptitudini (educaţie fizică şi sport, educaţie plastică şi abilităţi artistice).
în zilele de 13 şi 14 mai 2019 - se vor desfăşura înscrierile elevilor pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului.
în zilele de 16 şi 17 mai 2019 - se vor desfăşura probele obligatorii de aptitudini pentru înscrierea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020.
Informaţii referitoare la admiterea pentru specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Informaţii utile pentru părinţi
Anunţ pregătiri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Probele de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale, pentru şcolar 2019 - 2020
Materiale necesare şi echipament sportiv pentru probele admiterii la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020
Pliant „Admiterea” al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Anunţ înscrieri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ pentru desfăşurarea probelor de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020
Rezultatele la probele de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ depunere fişe de înscriere pentru candidaţii admişi la probele de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ contestaţii la probele practice pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Tabel cu candidații admiși la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020