Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020
An şcolar
2017 - 2018
An şcolar 2018 - 2019
Clasa
Filiera
Profilul
Specializarea
Nr. de
clase
Nr. de
locuri
Ultima
medie de
admitere
Prima
medie de
admitere
Ultima
medie de
admitere
Pregătitoare
-
-
-
2
50
-
-
-
a V-a
-
-
-
2
60
-
-
-
a IX-a
Vocaţională
Pedagogic
Învăţător-educatoare
2
56
-
9,65
8,09
a IX-a
Teoretică
Uman
Filologie
1
28
8,17
8,89
8,15
a IX-a
Teoretică
Uman
Ştiinţe sociale
-
-
8,34
-
-
a IX-a
Teoretică
Real
Ştiinţe ale naturii
1
28
-
9,67
8,31
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019 - 2020
în fiecare sâmbătă în zilele de 4, 11 şi 12 mai 2019 - începând cu orele 9,00, la liceul nostru, se desfăşoară pregătiri pentru probele de aptitudini (educaţie fizică şi sport, educaţie plastică şi abilităţi artistice).
în zilele de 13 şi 14 mai 2019 - se vor desfăşura înscrierile elevilor pentru probele de aptitudini la secretariatul liceului.
în zilele de 16 şi 17 mai 2019 - se vor desfăşura probele obligatorii de aptitudini pentru înscrierea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020.
Informaţii referitoare la admiterea pentru specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Informaţii utile pentru părinţi
Anunţ pregătiri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Probele de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale, pentru şcolar 2019 - 2020
Materiale necesare şi echipament sportiv pentru probele admiterii la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020
Pliant „Admiterea” al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Film de prezentare al Liceului Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Anunţ înscrieri pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ pentru desfăşurarea probelor de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, anul şcolar 2019 - 2020
Rezultatele la probele de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ depunere fişe de înscriere pentru candidaţii admişi la probele de aptitudini pentru admiterea la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Anunţ contestaţii la probele practice pentru admitere la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020
Tabel cu candidații admiși la specializarea învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2019 - 2020