Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2020 - 2021 An şcolar 2018 - 2019 An şcolar 2019 - 2020
Clasa Filiera Profilul Specializarea Nr. de clase Nr. de locuri Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere Prima
medie de admitere
Ultima medie de admitere
Pregătitoare - - - 2 50 - - - -
a V-a - - - 2 56 - - - -
a IX-a Vocaţională Pedagogic Educator puericultor 1 28 - - - -
a IX-a Vocaţională Pedagogic Învăţător-educatoare 2 56 9,65 8,09 9,59 7,48
a IX-a Teoretică Uman Filologie 1 28 8,89 8,15 8,44 7,87
a IX-a Teoretică Uman Ştiinţe sociale - - - - - -
a IX-a Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 28 9,67 8,31 9,89 7,72
~ COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2020 - 2021
Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 - de pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării - extras

Data publicării:
Luni, 25 Mai, 2020

Ordinul de ministru nr. 4317 / 2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 - 2021, va fi publicat în Monitorul Oficial.

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare-telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V - VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare / de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2 - 5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2 - 6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:
La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis / respins.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:
Pentru profilul pedagogic - toate specializările - evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele:
a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul - Admis / Respins la profilul pedagogic;

Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.
Informaţile referitoare la înscrieri și desfășurarea probelor de aptitudini în vederea admiterii, în clasa a IX-a, la specializările educator-puericultor și învăţător-educatoare, pentru anul şcolar 2020 - 2021, vor putea fi transmise celor interesați, în momentul în care informațiile oficiale ne vor fi transmise de către Ministerul Educației și Cercetării, completând formularul, click aici.
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA