~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
EVALUAREA NAŢIONALĂ 2020
• pentru absolvenţii clasei a VIII-a
• pentru elevii clasei a VI-a
Teste (disciplinele Limbă şi comunicare / Matematică şi ştiinţe) - 2019
Modele de teste
• pentru elevii clasei a IV-a
Teste (disciplinele Limba română / Matematică) - 2019
• pentru elevii clasei a II-a
Teste (disciplinele Limba română / Matematică) - 2019
Ordinul şi calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019 - 2020
EVALUARI NAŢIONALE la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019 - 2020
Modele de teste
Modele de teste
O.M.E.N. Nr. 4916 / 2019 privind organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019 - 2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin O.M.E.C. Nr. 4248 / 2020
O.M.E.C. Nr. 4115 / 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din acest ordin)
Ordinul Nr. 4266 / 840 / 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României
Ordinul Nr. 4267 / 841 / 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în unitățile / instituțiile de învățământ, instituțiile publice și in toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Procedura Nr. 26651 / 2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere / deficiențe de auz / tulburare de spectru autist care susțin examenele de Evaluare Natională, care este valabilă și pentru anul școlar 2019 - 2020