LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
Concursul Judeţean de Fizică „Isaac Newton”
ediţia a IX-a, 17 decembrie 2016,
desfăşurat la Centrul de Concurs - Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila
Subiectele şi baremele probelor de concurs
Subiect  clasa a VI-a Barem - clasa a VI-a
Subiect  clasa a VII-a   Barem - clasa a VII-a
  Subiect  clasa a VIII-a Barem - clasa a VIII-a
Rezultatele obţinute de elevii participanţi
Afiş depunere contestaţii la Concursul Judeţean de Fizică „Isaac Newton”, etapa a VII-a din data de 17 decembrie 2016
~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
Rezultatele finale obţinute de elevii participanţi