~ LICEUL PEDAGOGIC D. P. PERPESSICIUS BRĂILA ~
LICEUL PEDAGOGIC
„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS

BRĂILA
BINE AŢI VENIT!
Dumitru Panaitescu Perpessicius - bust realizat de sculptorul Nicăpetre

Înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 - 2019
(pagina de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale)


>> Ştiri >>
APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii
pentru învăţământul gimnazial

Nota 190 / MCA / 05.05.2016 referitoare la prelungirea calendarului privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învăţământul gimnazial
A fost publicat anunțul referitor la desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Chmie, din data de 16 februarie 2019, la Centrul de Concurs - Liceul Pedagogic „D. P: Perpessicius Brăila, precum și numărul de locuri alocate pentru etapa națională județului Brăila, pentru anul școlar 2018  2019. Pentru mai multe informații, click aici.
Extras din Procedura Nr. 501 / 16.01.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
privind organizarea şi desfăşurarea  activităţilor de avizare a proiectelor de programe pentru curriculum la decizia şcolii şi în dezvoltarea locală,
pentru anul şcolar 2017 - 2018


În atenţia părinţilor şi a elevilor !

A fost publicat calendarul pentru transferul elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Un bilanţ
al învăţământului pedagogic brăilean la
Marea Sărbătoare a Unirii celei Mari
În atenţia părinţilor şi a elevilor !

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 3750 / 22.03.2019 şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a liceelor şi colegiilor pedagogice din România